การประกวดออกแบบเสื้อโปโลที่ระลึกวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครบรอบ 19 ปี

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวนออกแบบเสื้อโปโลที่ระลึกวัยสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครบรอบ 19 ปี *****ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท*****ส่งผลงานก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16.30น.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1uGP87uiRxK_Rjx7TAHsHiAfEXha6ch1z/view

ใบสมัครการประกวด https://drive.google.com/file/d/1u8IMFPjfuBKPZHgv3hTfEC9b8sEBrNA0/view


Share: