ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ

***ประกาศ***
****สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ สังกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบครับ

Share: