ข่าวดี!!! ระบบติดตามการใช้บริการ พม.

สามารถตรวจสอบติดตามการใช้บริการของกระทรวง พม. ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เพียงกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักได้ที่

http://status.m-society.go.th/main

Share: