ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566

มาตรการด้านความมั่นคง

1. หากพบเบาะแส การลักลอบเก็บ ขาย “พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ระเบิด วัตถุอันตราย” โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบการ

โดยแจ้งผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทย

มาตรการด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ขยะอาหาร จัดการได้

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. หมดยุค “โลกร้อน” เข้าสู่ยุค “โลกเดือด”

4. อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน

5. น.ส.ล. หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง คืออะไร และเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร

6. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ดัดแปลงรถกระบะ ต้องแจ้งแก้ไขไปที่สำนักงานขนส่ง

7. ถ้ามีอาการไข้สูงลอย อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย จุดเลือดออกตามผิวหนัง ห้ามซื้อยากลุ่ม NSAIDs กินเอง

8. ระวังอาหารเป็นพิษในเด็ก

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge27-2566.pdf


Share: