ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th
เพื่อไม่เสียสิทธิประโยชน์และการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. 7 วิธีปกป้องตัวเองจากมิจฉาชีพบน “Social Media” ทำอย่างไรบ้างมาดูพร้อมกัน สำนักนายกรัฐมนตรี
3. ตามไปส่อง “Gen Z & Millennial” กับ 5 เทรนด์ท่องเที่ยว ตลาดยุคใหม่
4. มท.1 ย้ำผู้สูงอายุไม่ต้องกังวล “ได้รับเบี้ยเหมือนเดิม” เผย 3 ประเด็น คลายข้อสงสัย
5. วันดินโลก (World Soils Day) 
6. เมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีฝนตกหนัก
7. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน เรียกเก็บดอกเบี้ยโหด โปรดทราบว่าผิดกฎหมาย
8. วัคซีนที่จำเป็น สำหรับคนท้อง 
9. แมลงมีพิษในไทย ส่งผลถึงแก่ชีวิตได้

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge28-2566.pdf


Share: