ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. กรมควบคุมมลพิษ แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ Sound24Thai

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. อยากแม่นกว่าหมอดู คือรู้ให้ทันมิจฉาชีพ
3. กู้ร่วม = ลูกหนี้ร่วม
4. ปรากฏการณ์ “เมฆหมวกสีรุ้ง” 
5. โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable
Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
6. วันดินโลก (World Soil Day) แกล้งดิน 
7. เพื่อนบ้านทำเสียงดังเดือดร้อนรำคาญ เสี่ยงคุก 1 เดือน
ปรับ 1 หมื่น
8. ไวรัสโรทาและไวรัสโนโร 2 ไวรัสตัวร้ายทำให้เกิดโรค
อุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge31-2566.pdf


Share: