ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. ไทยติดอันดับ 8 ประเทศที่ดูแลสิทธิมนุษยชนของเด็ก ได้ดีที่สุด

2. เด็กกับรถยนต์อย่าชะล่าใจ ระวังจุดอับสายตา

3. สุขภาพดินดีส่งต่อสิ่งดี ๆ

4. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินประกอบด้วยอะไรบ้าง วันนี้มีคำตอบ

5. ปภ. แนะเทคนิคการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย ป้องกันรถเหินน้ำ

6. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน หน้าที่ของ ผู้จัดการมรดก

7. อัพเดท ผู้ป่วยโควิด 19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท พบแพทย์ Telemedicine – ส่งยาฟรีถึงบ้าน ผ่าน 4 แอปพลิเคชัน

8. โรคมือ เท้า ปาก หน้าฝนนี้ ป้องกันได้

9. ผู้สูงวัย กลุ่มเสี่ยงที่ต้องใส่ใจในช่วงหน้าฝน

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge26-2566.pdf


Share: