ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2566

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. ช่วยกันลดเหตุฉุกเฉินทางสังคม ผ่านไลน์ “ESS Help Me”

2. 4 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา

3. พลังงานไฮโดรเจน ลดภาวะโลกร้อน

4. ดินนั้นสำคัญต่อเราทุกคน GOOD SOIL, SAVETHE EARTH 

5. ปภ. แนะติดตั้ง ตรวจสอบถังดับเพลิงอย่างไรให้ปลอดภัย 

6. กรมการปกครอง แจ้งเตือน มิจฉาชีพรับทำบัตรประจำตัวประชาชน โทษหนัก ผู้จ้าง ผู้ทำ ผู้ใช้ เอกสารราชการปลอม

7. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะหยุดรถตามสัญญาณจราจรไฟแดงก็มีความผิด 

8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่

9. 4 วิธี สำรองน้ำกินน้ำใช้ที่ถูกสุขอนามัย

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge25-2566.pdf


Share: