คำถามที่พบบ่อย

คำถาม พบบ่อย

เจ้าหน้าที่จะขอเช็คเลขบัตรประชาชนเด็กแรกเกิด โดยส่วนใหญ่แล้วเคสจะยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ดังนั้นเคสจะต้องไปติดต่อธนาคารแล้วแจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้ หลังจากผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยให้เคสโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วให้รอระยะเวลาในการประมวลผล 45 วันทำการ

  1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  2. อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าหกเดือน ยกเว้นกรณีการย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ
  3. ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
  4. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
  5. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

       ในกรณีที่คนพิการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแห่งนั้น ต้องมีหลักฐานการให้ความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของ เพื่อให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้ และในกรณีเป็นบ้านเช่า จะต้องมีหลักฐานการเช่าบ้านที่แสดงว่าคนพิการอยู่อาศัยเป็นเวลาติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน

สามารถติดต่อมาได้ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. เบอร์ 042-411027 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย หรือเบอร์ 1300 สามารถติดต่อได้ 24 ชม.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์