“ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194 ปีเมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564”

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายพร้อมทีม One Home ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และการรำบวงสรวง/การบายศรีเมืองในการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194 ปีเมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564” (ภาคบ่าย) พร้อมด้วยการปล่อยขบวนการจัดระเบียบคนขอทานในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ และงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2564 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี ณ ลานเฉลิมพระเกิยรติฯ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


Share: