*****ประกาศจังหวัดหนองคาย***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง “นิติกร” สังกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในที่31 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย


Share: