ประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector)

ขอประชาสัมพันธ์
“ประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ของประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนครั้งที่ 6
สามารถอ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งที่แนบ
v
https://cdn2.me-qr.com/pdf/15591308.pdf

Share: