ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 👨‍💻จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 👨‍💻จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม 2566
คุณสมบัติดังนี้
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์
v
คัดเลือกโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ
v
ลักษะงานของตำแหน่งตามเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 3 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
**หากสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 🏛
ในเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. ⏱⏱

Share: