ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

***ประกาศ*** ****สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานอำนวยการ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบครับ #พมหนองคาย

Share: