ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
#พม.หนองคาย

Share: