ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ

??ประกาศ???

****สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และวันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบครับ

Share: