ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

📯ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 🚙
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย ♿️
ใน >>วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2566 ⌚️เวลา 09.00-12.00 <<
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย
v
V
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR code ที่แนบ
#พม.หนองคาย

Share: