ประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการ เพื่อเสนอขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
ประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการ เพื่อเสนอขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2567
ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 ธันวาคม 2566


Share: