ประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

Share: