ประชุมทีม One Home พม.หนองคาย ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมทีม One Home พม.หนองคาย ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Share: