พมจ.หนองคาย จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

พมจ.หนองคาย จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย


Share: