พมจ.หนองคาย มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ได้รับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ให้ช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในเขตพื่้นที่ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมี นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวผู้พิการ ต่อไป


Share: