พมจ.หนองคาย เข้าร่วมพิธีสักการะสถานที่สำคัญในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564”

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 07.00น. นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
พร้อมด้วยทีม One Home และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
เข้าร่วมพิธีสักการะสถานที่สำคัญในงาน พิธีการบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
การบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ และวางพวงมาลา
ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564”
ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกิยรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


Share: