พมจ.หนองคาย เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทาน และห่มผ้าพระราชทานหลวงพ่อพระใส จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทาน และห่มผ้าพระราชทานหลวงพ่อพระใส เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2564
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานน้ำสง และผ้าห่มหลวงพ่อพระใส โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


Share: