พม.หนองคาย ร่วมกันทำความสะอาดบ้านคนพิการ พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค และมอบป้าย “เปลี่ยนบ้านให้น่าอยู่” ให้แก่ครอบครัวคนพิการ

วันพุธที่ 22-23 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ทีม One Home หนองคาย เจ้าหน้าที่ อปท. อพม. ผู้นำชุมชน และเครือข่ายอาสมัครในพื้นที่ฯ ร่วมกันทำความสะอาดบ้านคนพิการ พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค และมอบป้าย “เปลี่ยนบ้านให้น่าอยู่” ให้แก่ครอบครัวคนพิการ จำนวน 6 หลัง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนในชุมชน อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 2 โดยมี นางสาวภัสราภรณ์ โพธา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ตำบลพานพร้าว และตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
#พมหนองคาย


Share: