พม.หนองคาย ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 10

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับนายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยนายสุเมธ ทรายแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 และผู้แทน กตร. เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการรอบ 2 และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home พม.หนองคาย) #พมหนองคาย

Share: