พม.หนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนโรซาริโอวิทยา ตำบลเวียงคุก อำภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share: