พม.หนองคาย ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายวสันต์ มูลวงศ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสุชาวดี จำหงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวอัจจิมา อำพันธ์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 10 ราย #พมหนองคาย

Share: