มอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2564 

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ได้แก่ นางสาวนับทอง กองสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย เป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2564 และนายยุทธนา ผาทอง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในฐานะที่ได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเป็นเยาวชนดีเด่น 

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางชั้น 2 

 

 

 

Share: