ร่วมกิจกรรม Kick Off การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำความดี ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังใหม่) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Share: