พม.หนองคาย ลงพื้นที่วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณี หญิง อายุ 48 ปี ประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้พิการทางการเคลื่อนไหว

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางสาวภัสราภรณ์ โพธา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวนการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4และอพม.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง กรณี หญิง อายุ 48 ปี ประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้พิการทางการเคลื่อนไหว เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองคายเป็นระยะเวลา 8 เดือน ไม่สามารถติดต่อญาติได้ ณ โรงพยาบาลหนองคาย โดยได้วางแผนการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. ให้คำปรึกษาเเนะนำกระบวนการให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย ประสานส่งตัวเข้ารับการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี 3. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 อำนวยความสะดวกออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนพิการ 4. โรงพยาบาลหนองคายประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองคาย เพื่ออำนวยความสะดวกเปิดบัญชีธนาคารให้กับคนพิการ 5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคายติดตามการรักษาพยาบาลเพื่อนำข้อมูลของคนพิการใช้ประกอบการประชุมวางแผนการรับเงินเยียวยาตามสิทธิประกันสังคมต่อไป 6. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะดำเนินการประสานไปยังองค์การบริการส่วนตำบลพังงู อ.เหนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อดำเนินการเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับเบี้ยคนพิการ #พมหนองคาย

Share: