สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565

??ประกาศ??
?สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ
จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 นี้
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบครับ
 
img20220520_16355002

Share: