สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565

??ประกาศ??
?สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 นี้
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบครับ

Share: