สิทธิประโยชน์ กองทุนออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนประชาชนอาชีพอิสระ ออมเงินกับ กอช. 

เริ่มต้นออมเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อปี เดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 1,800 บาทต่อปี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.nongkhai.go.th/web/news/view?id=65a4b83d08381


Share: