สื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ขอประชาสัมพันธ์สื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566
สามารถดูสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีได้ตามลิงค์ที่แนบด้านล่าง
v

Share: