เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ของมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ โครงการ “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์ พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ของมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ โครงการ “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์ พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษา โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ 201 ม.4 ซ.ดอนแดง 3 ต.มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Share: