เดินรณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัย เช็คอินกับครอบครัว

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดหนองคาย โดย นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและจัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ปลอดภัย Check-in กับครอบครัว ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ลานน้ำพุพญานาค) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


Share: