เราชนะขยายเวลาลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

โครงการ “เราชนะ” สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท
ขยายเวลาการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจากเดิม “15 ก.พ.- 25 ก.พ. 64” ขยายเวลาเป็น “15 ก.พ. – 5 มี.ค. 64” สามารถลงทะเบียนได้ ณ จุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารของรัฐ ใกล้ชุมชน หรือ สาขาธนาคารของรัฐใกล้บ้าน


Share: