เรื่องการชำระหนี้และขั้นตอนการติดตามหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ

สปอตวิทยุ​ การชำระเงินกองทุน​ และการประนอมหนี้กองทุน

ประชาสัมพันธ์จากกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่องการชำระเงินและแนวทางการประนอมหนี้ของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจในกระบวนการประนอมหนี้ก่อนจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดี

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการรับชำระหนี้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ


Share: