โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในโครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปี 2564 ณ วัดศรีอุบลเขต บ้านเมืองหมีน้อย ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


Share: