โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบคุณสมบัติ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือ จากกระทรวง พม.

สามารถดูข้อมูลได้จากลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1yxXVS9V2WTfzU59HDeyyXBIlVmj6BEeI/view


Share: