โครงการ “ม33เรารักกัน” สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33

สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคนเปิดลงทะเบียนเวลา 06.00-23.00 น. ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 เวลา 06.00น. – 23.00 น.

Share: