มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ เทียนเมาะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ที่ทำการปกครอง อำเภอโพนพิสัย สำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ผู้นำชุมชน อพม. เเละจิตอาสาพระราชทาน มอบถุงยังชีพ พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จักพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบ เเละมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมด้วยในพื้นที่ตำบลชุมช้าง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Share: