รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566


Share:ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วย พมจ.หนองคาย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ 5 แม่ลูกยากจน อาศัยอยู่กระท่อมในสวนยางพาราบ้านวังมน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.10 น.
              นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของและรับทราบข้อมูลรายครอบครัวของ นางสาวรัชนีพร อายุ 29 ปี ที่อาศัยกระท่อมอยู่กับลูกๆ ชาย-หญิง รวม 5 คน ในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านวังมน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมี พระอธิการสุวิน ขันติโก เจ้าอาวาสวัดศิริขัณฑ์ บ้านเทากลาง ตำบลนางิ้ว พร้อมด้วยตัวแทนอำเภอสังคม นายก อบต.บ้านม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนบ้านเดินทางมาร่วมให้กำลังใจด้วย
              โดยครอบครัวนางสาวรัชนีพร ได้ปรากฏเป็นข่าวในสังคมว่า เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว มีลูกที่เป็นนักเรียน รวมจำนวน 5 คน คนโตอายุ 13 ปี คนเล็กสุดอายุ 1 ปี  อาศัยกระท่อมในสวนยางพาราเป็นที่พักอาศัย ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปาใช้ ซึ่งการดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกฎหมายต่อไป ในส่วนของคณะสงฆ์และชุมชน นำโดยพระอธิการสุวิน ขันติโก เจ้าอาวาสวัดศิริขัณฑ์ บ้านเทากลาง ตำบลนางิ้ว รวมถึง อบต.บ้านม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จะร่วมกันพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย โดยในวันนี้มีตัวแทนสื่อมวลชนที่เป็นกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมเดินทางมามอบเงินช่วยเหลือเพื่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวของนางสาวรัชนีพรฯ ด้วย

Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. “Agri-Map มีประโยชน์อย่างไร”

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ทำความรู้จัก อากาศยานไร้คนขับ “ชลพิศ 121” ของกรมชลประทาน
3. วันดินโลก (World Soil Day)
4. การจำนอง กับ การขายฝาก เลือกอะไรดี
5. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน 6 โทษทางกฎหมาย “ทิ้งขยะไม่ถูกที่”

สูงสุดโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6. วิธีป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
7. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีเจ็บป่วย ใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิบัตรทอง หรือสวัสดิการข้าราชการ ไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม
8. Plant-based Food อาหารจากพืช ธุรกิจอาหาร ในอนาคตอันใกล้

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge29-2566.pdf


Share:ข่าวแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมลูก 5 คน

วันที่ 6 กันยายน 2566
        จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย         ร่วมกับนายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีหญิงวัย 29 ปี     แยกทางกับสามี เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง หยอดน้ำกรดยาง เลี้ยงดูบุตร 5 คน บุตรอยู่ในวัยเรียน 3 คน และอีก 2 คน เป็นเด็ก   วัยแรกเกิดอายุ 1 ปี และ 2 ปี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัว ดังนี้

 

1. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับสนับสนุนจาก CSRจังหวัดหนองคาย จำนวน 2 ชุด

2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง มอบนมพร้อมดื่ม จำนวน 1 ลัง

3. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. และกองทุนคุ้มครองเด็ก

4. สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับสิทธิแล้ว จำนวน 1 คน อีก 1 คน อบต.บ้านม่วง ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

5. ประชุมภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ อบต. บ้านม่วง ผู้บริหารศึกษา คณะครู และผู้นำชุมชน เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป

6. ให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7. ติดตามผลการช่วยเหลือกับหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน อพม. อสม. ในการติดตามดูแลครอบครัว รวมถึงเฝ้าระวังแจ้งเหตุในการช่วยเหลือในระยะต่อไป


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th
เพื่อไม่เสียสิทธิประโยชน์และการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. 7 วิธีปกป้องตัวเองจากมิจฉาชีพบน “Social Media” ทำอย่างไรบ้างมาดูพร้อมกัน สำนักนายกรัฐมนตรี
3. ตามไปส่อง “Gen Z & Millennial” กับ 5 เทรนด์ท่องเที่ยว ตลาดยุคใหม่
4. มท.1 ย้ำผู้สูงอายุไม่ต้องกังวล “ได้รับเบี้ยเหมือนเดิม” เผย 3 ประเด็น คลายข้อสงสัย
5. วันดินโลก (World Soils Day) 
6. เมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีฝนตกหนัก
7. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน เรียกเก็บดอกเบี้ยโหด โปรดทราบว่าผิดกฎหมาย
8. วัคซีนที่จำเป็น สำหรับคนท้อง 
9. แมลงมีพิษในไทย ส่งผลถึงแก่ชีวิตได้

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge28-2566.pdf


Share:เรื่องการชำระหนี้และขั้นตอนการติดตามหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ

สปอตวิทยุ​ การชำระเงินกองทุน​ และการประนอมหนี้กองทุน

ประชาสัมพันธ์จากกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่องการชำระเงินและแนวทางการประนอมหนี้ของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจในกระบวนการประนอมหนี้ก่อนจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดี

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการรับชำระหนี้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566

มาตรการด้านความมั่นคง

1. หากพบเบาะแส การลักลอบเก็บ ขาย “พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ระเบิด วัตถุอันตราย” โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบการ

โดยแจ้งผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทย

มาตรการด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ขยะอาหาร จัดการได้

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. หมดยุค “โลกร้อน” เข้าสู่ยุค “โลกเดือด”

4. อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน

5. น.ส.ล. หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง คืออะไร และเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร

6. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ดัดแปลงรถกระบะ ต้องแจ้งแก้ไขไปที่สำนักงานขนส่ง

7. ถ้ามีอาการไข้สูงลอย อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย จุดเลือดออกตามผิวหนัง ห้ามซื้อยากลุ่ม NSAIDs กินเอง

8. ระวังอาหารเป็นพิษในเด็ก

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge27-2566.pdf


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. ไทยติดอันดับ 8 ประเทศที่ดูแลสิทธิมนุษยชนของเด็ก ได้ดีที่สุด

2. เด็กกับรถยนต์อย่าชะล่าใจ ระวังจุดอับสายตา

3. สุขภาพดินดีส่งต่อสิ่งดี ๆ

4. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินประกอบด้วยอะไรบ้าง วันนี้มีคำตอบ

5. ปภ. แนะเทคนิคการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย ป้องกันรถเหินน้ำ

6. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน หน้าที่ของ ผู้จัดการมรดก

7. อัพเดท ผู้ป่วยโควิด 19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท พบแพทย์ Telemedicine – ส่งยาฟรีถึงบ้าน ผ่าน 4 แอปพลิเคชัน

8. โรคมือ เท้า ปาก หน้าฝนนี้ ป้องกันได้

9. ผู้สูงวัย กลุ่มเสี่ยงที่ต้องใส่ใจในช่วงหน้าฝน

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge26-2566.pdf


Share:การสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)

องค์การสหประชาชาติได้มีการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) เพื่อยกย่องผลงานที่มีการบริการสาธารณะโดดเด่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมและเท่าาเทียมที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ SDGs รวมถึงส่งเสริมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียมภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งผลงานเข้าสมัครและได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ปี ค.ศ.2024 รางวัล UNPSA มี 3 สาขา และเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566

 

โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดปฏิทินการสมัครรางวัล ดังนี้

 

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล(ภาพรวม)วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัคร ให้เตรียมหัวข้อเรื่อง และรายละเอียดที่จะสมัคร)

 

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล วันที่ 8 และ 14 กันยายน 2566 โดยหน่วยงาน ต้องส่งเอกสารการสมัครเพื่อรับคำปรึกษาล่วงหน้า 3 วัน (จัดทำผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

 

– ให้หน่วยงานส่งใบสมัครเพื่อให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองภายใน วันที่ 25 กันยายน 2566

 

– สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองให้หน่วยงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

 

– หน่วยงานสมัครรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://kpbstorage.m-society.go.th/index.php/s/neCtYRz49hpFT5K


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์