ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566

ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566

Share:ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เรื่อง “ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566”

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
เรื่อง “ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566”

Share:พม.หนองคาย ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ หลักสูตร Care Giver ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) “

พม.หนงคาย ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ หลักสูตร Care Giver ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) “ สามารถส่งใบสมัครทางอีเมล japan.atp@gmail.com

Share:ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ

***ประกาศ***
****สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ สังกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบครับ

Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

***ประกาศ*** ****สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานอำนวยการ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบครับ #พมหนองคาย

Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ

??ประกาศ???

****สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และวันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบครับ

Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565

??ประกาศ??
?สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ
จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 นี้
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบครับ