ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. “Agri-Map มีประโยชน์อย่างไร”

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ทำความรู้จัก อากาศยานไร้คนขับ “ชลพิศ 121” ของกรมชลประทาน
3. วันดินโลก (World Soil Day)
4. การจำนอง กับ การขายฝาก เลือกอะไรดี
5. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน 6 โทษทางกฎหมาย “ทิ้งขยะไม่ถูกที่”

สูงสุดโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6. วิธีป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
7. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีเจ็บป่วย ใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิบัตรทอง หรือสวัสดิการข้าราชการ ไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม
8. Plant-based Food อาหารจากพืช ธุรกิจอาหาร ในอนาคตอันใกล้

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge29-2566.pdf


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th
เพื่อไม่เสียสิทธิประโยชน์และการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. 7 วิธีปกป้องตัวเองจากมิจฉาชีพบน “Social Media” ทำอย่างไรบ้างมาดูพร้อมกัน สำนักนายกรัฐมนตรี
3. ตามไปส่อง “Gen Z & Millennial” กับ 5 เทรนด์ท่องเที่ยว ตลาดยุคใหม่
4. มท.1 ย้ำผู้สูงอายุไม่ต้องกังวล “ได้รับเบี้ยเหมือนเดิม” เผย 3 ประเด็น คลายข้อสงสัย
5. วันดินโลก (World Soils Day) 
6. เมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีฝนตกหนัก
7. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน เรียกเก็บดอกเบี้ยโหด โปรดทราบว่าผิดกฎหมาย
8. วัคซีนที่จำเป็น สำหรับคนท้อง 
9. แมลงมีพิษในไทย ส่งผลถึงแก่ชีวิตได้

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge28-2566.pdf


Share:เรื่องการชำระหนี้และขั้นตอนการติดตามหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ

สปอตวิทยุ​ การชำระเงินกองทุน​ และการประนอมหนี้กองทุน

ประชาสัมพันธ์จากกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่องการชำระเงินและแนวทางการประนอมหนี้ของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจในกระบวนการประนอมหนี้ก่อนจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดี

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการรับชำระหนี้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566

มาตรการด้านความมั่นคง

1. หากพบเบาะแส การลักลอบเก็บ ขาย “พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ระเบิด วัตถุอันตราย” โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบการ

โดยแจ้งผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทย

มาตรการด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ขยะอาหาร จัดการได้

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. หมดยุค “โลกร้อน” เข้าสู่ยุค “โลกเดือด”

4. อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน

5. น.ส.ล. หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง คืออะไร และเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร

6. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ดัดแปลงรถกระบะ ต้องแจ้งแก้ไขไปที่สำนักงานขนส่ง

7. ถ้ามีอาการไข้สูงลอย อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย จุดเลือดออกตามผิวหนัง ห้ามซื้อยากลุ่ม NSAIDs กินเอง

8. ระวังอาหารเป็นพิษในเด็ก

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge27-2566.pdf


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. ไทยติดอันดับ 8 ประเทศที่ดูแลสิทธิมนุษยชนของเด็ก ได้ดีที่สุด

2. เด็กกับรถยนต์อย่าชะล่าใจ ระวังจุดอับสายตา

3. สุขภาพดินดีส่งต่อสิ่งดี ๆ

4. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินประกอบด้วยอะไรบ้าง วันนี้มีคำตอบ

5. ปภ. แนะเทคนิคการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย ป้องกันรถเหินน้ำ

6. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน หน้าที่ของ ผู้จัดการมรดก

7. อัพเดท ผู้ป่วยโควิด 19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท พบแพทย์ Telemedicine – ส่งยาฟรีถึงบ้าน ผ่าน 4 แอปพลิเคชัน

8. โรคมือ เท้า ปาก หน้าฝนนี้ ป้องกันได้

9. ผู้สูงวัย กลุ่มเสี่ยงที่ต้องใส่ใจในช่วงหน้าฝน

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge26-2566.pdf


Share:การสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)

องค์การสหประชาชาติได้มีการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) เพื่อยกย่องผลงานที่มีการบริการสาธารณะโดดเด่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมและเท่าาเทียมที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ SDGs รวมถึงส่งเสริมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียมภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งผลงานเข้าสมัครและได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ปี ค.ศ.2024 รางวัล UNPSA มี 3 สาขา และเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566

 

โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดปฏิทินการสมัครรางวัล ดังนี้

 

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล(ภาพรวม)วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัคร ให้เตรียมหัวข้อเรื่อง และรายละเอียดที่จะสมัคร)

 

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล วันที่ 8 และ 14 กันยายน 2566 โดยหน่วยงาน ต้องส่งเอกสารการสมัครเพื่อรับคำปรึกษาล่วงหน้า 3 วัน (จัดทำผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

 

– ให้หน่วยงานส่งใบสมัครเพื่อให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองภายใน วันที่ 25 กันยายน 2566

 

– สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองให้หน่วยงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

 

– หน่วยงานสมัครรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://kpbstorage.m-society.go.th/index.php/s/neCtYRz49hpFT5K


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2566

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. ช่วยกันลดเหตุฉุกเฉินทางสังคม ผ่านไลน์ “ESS Help Me”

2. 4 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา

3. พลังงานไฮโดรเจน ลดภาวะโลกร้อน

4. ดินนั้นสำคัญต่อเราทุกคน GOOD SOIL, SAVETHE EARTH 

5. ปภ. แนะติดตั้ง ตรวจสอบถังดับเพลิงอย่างไรให้ปลอดภัย 

6. กรมการปกครอง แจ้งเตือน มิจฉาชีพรับทำบัตรประจำตัวประชาชน โทษหนัก ผู้จ้าง ผู้ทำ ผู้ใช้ เอกสารราชการปลอม

7. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะหยุดรถตามสัญญาณจราจรไฟแดงก็มีความผิด 

8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่

9. 4 วิธี สำรองน้ำกินน้ำใช้ที่ถูกสุขอนามัย

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge25-2566.pdf


Share:สื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ขอประชาสัมพันธ์สื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566
สามารถดูสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีได้ตามลิงค์ที่แนบด้านล่าง
v

Share:ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 👨‍💻จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 👨‍💻จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม 2566
คุณสมบัติดังนี้
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์
v
คัดเลือกโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ
v
ลักษะงานของตำแหน่งตามเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 3 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
**หากสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 🏛
ในเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. ⏱⏱

Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
#พม.หนองคาย

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์