โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการเข้าร่วมในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่าง
v

Share:การป้องกันการจมน้ำ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้


Share:วิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง”

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้


Share:ประเด็นการเตือนภัยทางสังคม

1. ความรุนแรงในครอบครัว

2. เลี้ยงลูกผิด Kid เสี่ยงซึมเศร้า

3. หย่าร้าง


Share:องค์ความรู้จากการประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ด้านวิชาการ เดือนกุมภาพันธ์

สรุป KM เดือนกุมภาพันธ์ 2567


Share:โครงการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีไซเบอร์ต่องานสังคมสงเคราะห์ (Impact of cyber social work practice reseach project)

โครงการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีไซเบอร์ต่องานสังคมสงเคราะห์ (Impact of cyber social work practice reseach project)

คู่มือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไซเบอร์ (Cyber social work) ในชุมชนเสมือนจริง (Virtual community)


Share:ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โทร 042-411027


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567

มาตรการด้านความมั่นคง

1. กรมบัญชีกลางยืนยันไม่มีการเพิ่ม ลด หรือยกเลิกบำนาญ ผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อ
2. เตือนคนไทยระวังการพกเวชภัณฑ์ หรือยาสมุนไพรไปต่างประเทศ
3. ใบกระท่อมขายได้ แต่ถ้าต้มขาย ระวังโดนจับ
4. กรมการจัดหางานเตือน ระวังผู้แอบอ้าง “หน่วยงานรัฐ” รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5. กรมการท่องเที่ยว “ชวนตะลุยเส้นทางผ่านมิติทะลุโลกล้านปี”
6. ปล่อยสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะมีความผิด
7. How To “งด” ลดเสี่ยงผลกระทบไฟป่า-หมอกควัน
8. PEA ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
9. 6 วิธี รับมือฝุ่นจิ๋วแบบจึ้ง ๆ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge46-2566.pdf


Share:ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โทร 042-411027


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์