โครงการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีไซเบอร์ต่องานสังคมสงเคราะห์ (Impact of cyber social work practice reseach project)

โครงการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีไซเบอร์ต่องานสังคมสงเคราะห์ (Impact of cyber social work practice reseach project)

คู่มือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไซเบอร์ (Cyber social work) ในชุมชนเสมือนจริง (Virtual community)


Share:ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โทร 042-411027


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567

มาตรการด้านความมั่นคง

1. กรมบัญชีกลางยืนยันไม่มีการเพิ่ม ลด หรือยกเลิกบำนาญ ผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อ
2. เตือนคนไทยระวังการพกเวชภัณฑ์ หรือยาสมุนไพรไปต่างประเทศ
3. ใบกระท่อมขายได้ แต่ถ้าต้มขาย ระวังโดนจับ
4. กรมการจัดหางานเตือน ระวังผู้แอบอ้าง “หน่วยงานรัฐ” รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5. กรมการท่องเที่ยว “ชวนตะลุยเส้นทางผ่านมิติทะลุโลกล้านปี”
6. ปล่อยสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะมีความผิด
7. How To “งด” ลดเสี่ยงผลกระทบไฟป่า-หมอกควัน
8. PEA ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
9. 6 วิธี รับมือฝุ่นจิ๋วแบบจึ้ง ๆ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge46-2566.pdf


Share:ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โทร 042-411027


Share:ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โทร 042-411027


Share:ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โทร 042-411027

Share:สิทธิประโยชน์ กองทุนออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนประชาชนอาชีพอิสระ ออมเงินกับ กอช. 

เริ่มต้นออมเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อปี เดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 1,800 บาทต่อปี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.nongkhai.go.th/web/news/view?id=65a4b83d08381


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

1. ถูกทวงถามหนี้ไม่เหมาะสม ร้องเรียนที่ใด?

 

มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. เว็บไซต์ TasteAtlas ให้ผัดกะเพราคว้าอันดับ 3 อาหารที่ดีที่สุดในโลก

 

มาตรการด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เกษตรกรไทยร่วมใจ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย 9 ทางเลือก จัดการเศษวัสดุทางการเกษตร ภายใต้3R Model : เปลี่ยนพฤติกรรม ( Re-Habit)


มาตรการด้านความมั่นคง

4. ก่อนกู้เงินออนไลน์ต้องระวัง

5. PEA เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงแอบอ้างส่ง SMS


มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6. รู้ไว้อุ่นใจกว่าเยอะ! “ CPR” ความรู้พื้นฐาน ช่วยคนใกล้ตัวได้อย่างรวดเร็ว

7. เตรียมความพร้อมขับรถทางไกลอย่างปลอดภัย 

8. หน้ากากป้องกันฝุ่น รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge46-2566.pdf


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์