ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โทร 042-411027


Share:รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567


Share:ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2567 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2567 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1
 

Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567

มาตรการด้านความมั่นคง

1. กรมบัญชีกลางยืนยันไม่มีการเพิ่ม ลด หรือยกเลิกบำนาญ ผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อ
2. เตือนคนไทยระวังการพกเวชภัณฑ์ หรือยาสมุนไพรไปต่างประเทศ
3. ใบกระท่อมขายได้ แต่ถ้าต้มขาย ระวังโดนจับ
4. กรมการจัดหางานเตือน ระวังผู้แอบอ้าง “หน่วยงานรัฐ” รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5. กรมการท่องเที่ยว “ชวนตะลุยเส้นทางผ่านมิติทะลุโลกล้านปี”
6. ปล่อยสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะมีความผิด
7. How To “งด” ลดเสี่ยงผลกระทบไฟป่า-หมอกควัน
8. PEA ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
9. 6 วิธี รับมือฝุ่นจิ๋วแบบจึ้ง ๆ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge46-2566.pdf


Share:ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โทร 042-411027


Share:ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โทร 042-411027


Share:ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โทร 042-411027

Share:สิทธิประโยชน์ กองทุนออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนประชาชนอาชีพอิสระ ออมเงินกับ กอช. 

เริ่มต้นออมเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อปี เดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 1,800 บาทต่อปี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.nongkhai.go.th/web/news/view?id=65a4b83d08381


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์