ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โทร 042-411027


Share:ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โทร 042-411027

Share:สิทธิประโยชน์ กองทุนออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนประชาชนอาชีพอิสระ ออมเงินกับ กอช. 

เริ่มต้นออมเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อปี เดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 1,800 บาทต่อปี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.nongkhai.go.th/web/news/view?id=65a4b83d08381


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

1. ถูกทวงถามหนี้ไม่เหมาะสม ร้องเรียนที่ใด?

 

มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. เว็บไซต์ TasteAtlas ให้ผัดกะเพราคว้าอันดับ 3 อาหารที่ดีที่สุดในโลก

 

มาตรการด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เกษตรกรไทยร่วมใจ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย 9 ทางเลือก จัดการเศษวัสดุทางการเกษตร ภายใต้3R Model : เปลี่ยนพฤติกรรม ( Re-Habit)


มาตรการด้านความมั่นคง

4. ก่อนกู้เงินออนไลน์ต้องระวัง

5. PEA เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงแอบอ้างส่ง SMS


มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6. รู้ไว้อุ่นใจกว่าเยอะ! “ CPR” ความรู้พื้นฐาน ช่วยคนใกล้ตัวได้อย่างรวดเร็ว

7. เตรียมความพร้อมขับรถทางไกลอย่างปลอดภัย 

8. หน้ากากป้องกันฝุ่น รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge46-2566.pdf


Share:ข่าวสารศูนย์ข้อมูลทางสังคม ฉบับที่ 2/2567 เรื่อง Happy New Year 2024

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกระทรวง พม. เรื่อง Happy New Year 2024 และการให้บริการแก่หน่วยงานรัฐและประชาชน

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภายนอก และประชาชน ทราบถึงข้อมูลทางสังคมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในส่วนของข้อมูลทางสังคมระดับประเทศ ระดับกระทรวง และเรื่องอื่นๆ


Share:การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีหนองคาย” ประจำปี 2567

จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีหนองคาย” ประจำปี 2567

ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 5 – 13 มีนาคม 2567

ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และบริเวณใกล้เคียง เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดีแก่ประชาชนชาวหนองคาย และจังหวัดหนองคายให้เป็น “คนดีศรีหนองคาย” และมอบโล่เกียรติยศ ณ เวทีกลาง งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2567 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีหนองคาย” ประจำปี 2567 โดยจัดส่งผลงานที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 (ใบสมัคร กดลิงค์ด้านล่างนะคะ)

v

https://drive.google.com/drive/folders/1ShFXLBJHPFXKG9qNuP7WgItmeeQ7zgy3?usp=sharing


Share:ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2566

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ได้ทั่วประเทศ บนแอปฯ “ทางรัฐ”


มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
2. 3 มาตรการ “ช่วยเหลือ ป้องกัน ปราบปราม” แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย


มาตรการด้านความมั่นคง
3. เตือนภัย มิจฉาชีพแอบอ้างเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน “LINE” ของกรมส่งเสริมการเกษตร


มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. เป็นเบาหวานก็ต้องออกกำลังกาย
5. ใครบ้างที่มีสิทธิจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
6. ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่สุขใจ เช็กรถให้พร้อมก่อนเดินทาง
7. วิธีการใช้สมาร์ทโฟน และการชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี 
8. ยาลิ้นฟ้า อันตรายกว่าที่คิด โทษหนักทั้งผู้เสพ-ผู้ขาย 
9. ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สบายใจได้ ป่วยเป็นมะเร็งประกันสังคมพร้อมดูแล
10. ภัยสุขภาพ ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5


สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge42-2566.pdf


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์