ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 1. “Agri-Map มีประโยชน์อย่างไร” มาตรการด้าน ...
อ่านต่อ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 1. เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบ ...
อ่านต่อ

เรื่องการชำระหนี้และขั้นตอนการติดตามหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ

สปอตวิทยุ​ การชำระเงินกองทุน​ และการประนอมหนี้กองทุน [video src="http://nongkhai.m-society.go.th/wp- ...
อ่านต่อ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566

มาตรการด้านความมั่นคง 1. หากพบเบาะแส การลักลอบเก็บ ขาย “พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ระเบิด วัตถุอันตราย” ...
อ่านต่อ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1. ไทยติดอันดับ 8 ประเทศที่ดูแลสิทธิมนุษยชนของ ...
อ่านต่อ

การสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)

องค์การสหประชาชาติได้มีการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) เพื่อยกย่องผลงานที่ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์