ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567

มาตรการด้านความมั่นคง1. กรมบัญชีกลางยืนยันไม่มีการเพิ่ม ลด หรือยกเลิกบำนาญ ผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อ2 ...

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและควา ...

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและคว ...

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต

https://www.youtube.com/watch?v=PFxml-NF-uI&list=PL0gOjLOzRGfdxwjE3bA4dvIxdOTYiQCNc&index= ...

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ...

สิทธิประโยชน์ กองทุนออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนประชาชนอาชีพอิสระ ออมเงินกับ กอช. เริ่มต้นออมเพียง 50 บาท สูงสุด 30,0 ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์